+993 65 05 20 34
TKM

Kompaniýa hakdaKoros Stone hakda

Koros StoneLotte Chemical
Koros Stone
Koros Stone “Staron” we “Tempest” -iň aýratyn paýlaýjysy

Koros Stone , emeli daş ýüzlerini öndürmekde dünýä liderlerinden biri bolan “Lotte Chemical” Günorta Koreýa konserniniň aýratyn paýlaýjysy. Şahamçalaryň we wekilhanalaryň giň ulgamy bolan iri halkara Holding bolmak bilen, bu kompaniýa 16 ýyl bäri Russiýanyň bazaryna we Gazagystan Respublikasy, Belarus Respublikasy, Ukraina, Litwa, Staron akril daşyny üpjün edýär. Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan, Ermenistan, Jorjiýa, Azerbaýjan.

Koros Stone ownuk gaýtadan işleýän zawodlar we iri mebel zawodlary ýaly 1000-den gowrak kompaniýa üçin ygtybarly hyzmatdaş. Müşderilerimiziň hersine baha berýäris we özara peýdaly hyzmatdaşlyk, hünär ussatlygy we çeýeligi ýörelgelerinde gatnaşyk gurýarys.

Öz tehniki binýadyna eýe bolan kompaniýa diňe bir material bilen üpjün etmän, eýsem onuň bilen işlemek boýunça okuw we seminarlar hem geçirýär. Tehniki hünärmenler, taslama resminamalaryny taýýarlamakda maslahat bermäge, goldaw bermäge hemişe taýyn.

Koros Stone emeli daş bazaryndaky hünärmen we tejribesini hyzmatdaşlary bilen hemişe paýlaşýar.

Kompaniýanyň PDF görnüşinde görkezilmegi
Koros Stone