+993 65 05 20 34
TKM

Oyster

Toplum
Quarry
Выбранный продукт
Oyster
TO310
Bu toplumyň teksturasy asuda interýer üçin laýyk gelýär. Tebigy reňkler ýagdaýyň sazlaşygyny goldar, iri goşulmalar bolsa, ony gyzykly eder, tukat etmez.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga