+993 65 05 20 34
TKM

Icicle

Toplum
Sanded
Выбранный продукт
Icicle
SI414
Ownuk tertipsiz ýerleşen goşulmalardan durýan tebigy çäge teksturasy üstleriň uly bolmadyk hojalyk näsazlyklaryny ýapar. Bu toplumyň serişdeleri aşhana tagtalary hökmünde has ykjam. Reňk çözgütleriň baý saýlawy hususy interýerler döredilende tapgyryň ýokary meşhurlygyny şertlendirýär.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga