+993 65 05 20 34
TKM

Natural

Toplum
Solid
Выбранный продукт
Natural
SV041
Arassa reňkler we seýrek öwüşgünler: duw akdan çuň gara çenli. Goşulmasyz we öwüşgünsiz. Häzirki zaman biçüwde hususy interýerler üçin, şeýle hem jemgyýetçilik jaýlaryň dizaýnynyň hereket edýän düzüm birliklerini döretmek has köp isleg bildirilýär.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga