+993 65 05 20 34
TKM

Cloudbank

Toplum
Supreme
Выбранный продукт
Cloudbank
VC118
Interýerde mermer teksturab=ny ulanmak - dizaýnda has wajyp trendleriň biri. Üst diňe bir sepsiz däl, eýsem suratyň tebigy şekili bilen hem bitewi bolýar.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga