+993 65 05 20 34
TKM

Rattan

Toplum
Tempest
Выбранный продукт
Rattan
FR124
Tempest tapgyryň bezeglerini beýlekiler bilen çalyşmak mümkin däl, olar ýeke-täk. Tempset toplumyndan akril daşyň 3D-täsiri bar. Iri açyk reňkli goşulmalar tekizligiň çäginden çykmaga, serişdäniň düýbüne ornaşmaga mümkinçilik berýär.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga