+993 65 05 20 34
TKM

Mine

Toplum
Aspen
Выбранный продукт
Mine
AM633
Has köp isleg bildirilýän tapgyr. Teksturanyň ownuk we orta ölçegli goşulmalarynyň wirtuoz utgaşmasynyň kömegi bilen Aspen toplumynyň asyl sazlaşygy bolýar, interýere näzik asyllylygy goşýar. Ykjam, sebäbi uly bolmadyk bozulmalary gowy ýapýarlar.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga