+993 65 05 20 34
TKM

Yukon

Toplum
Metallic
Выбранный продукт
Yukon
EY510
Ýylpyldyly toplum. Ownuk metallaşdyrylan goşulmalaryň kömegi bilen tapgyryň bezegleriniň ýumşak we özüne çekiji, ýylpylda meňzeýän ýalpyldysy bar.Kesgitli burç astyndan görünmek bilen, ol kesgitli wagta syry saklamaga, serişdäniň owadanlygyny we interýeriň syrlaryny yzygiderli açmaga mümkinçilik berýär.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga