+993 65 05 20 34
TKM

Dalmatian

Toplum
Mosaic
Выбранный продукт
Dalmatian
QD212
Dizaýnerleriň saýlawy. Önümçiligiň seýrek tehnologiýasynyň kömegi bilen Mosaic tapgyryň bezegleri emeli daşyň başga reňklerine meňzemeýär. Reňk çözgüdiniň berkligi we adaty däl teksturasy - bir wagtda ýönekeý we çylşyrymly özboluşly interýer üçin laýyk gelýär.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga