+993 65 05 20 34
TKM

Biziň artykmaçlyklarymyz

Giň palitra
Reňkleriň giň palitrasy: dürli görnüşler bilen tebigydan ýagtylyga, islendik içerki material üçin material saýlamaga mümkinçilik berýär
Birkemsiz baglanyşyk
Birkemsiz baglanyşyk islendik ululykdaky monolit ýüzleri döredýär
Termoplastika
Termoplastika, islendik görnüşdäki önümleri döretmäge mümkinçilik berýär
Lightagtylyk
“Staron” akril daş aralygynyň bir bölegine mahsus bolan ýagtylyk beriş mahabat gurluşlary we dizaýn gurnamalary üçin täze mümkinçilikleri açýar.
Maddy laýyklyk
Diňe beýleki reňkler bilen däl, eýsem materiallar bilen utgaşyklyk iň batyrgaý binagärlik taslamalaryny durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär.

В тренде

1
1
Aýratynlyklary
uzynlygy (mm):
ini (mm):
galyňlygy (mm):
inedördül meýdany (m2):
tabak agramy (kg):
Collectionygyndy
Saýlanan önüm
-
1
+
150100
Önüme git