+993 65 05 20 34
TKM

Grey

Toplum
Pebble
Выбранный продукт
Grey
PG810
Bu toplumyň bezegleri açyk reňkli dizaýnlar üçin döredilen, Iri goşulmalaryň we asyl reňkleriniň kömegi bilen Pebble Staron emeli daşdan üstler görünmän galmaýar. Olar interýere öwüşgün we ýygylyk goşar.
TEHNIKI HÄSIÝETNAMALAR
uzynlygy (mm) : 3680
galyňlygy (mm) : 12,3
galyňlygy (mm) : 60
ini (mm) : 760
meýdany (m2) : 2,8
-
1
+
150100
ÝELIMI GETIRMEK BOÝUNÇA GÖWRÜMI
* önümiň bu görnüşi bilen toplumda siz oňa laýyk gelýän ýelimi sargyt edip bilýärsiňiz Ýelim
Yzyna kataloga